חפש

השתלמויות ותשלומים

​תשלום והרשמה להשתלמויות מורי דרך- בדף זה ניתן למצוא את כל המידע הדרוש להרשמה ולתשלום על השתלמויות מורי הדרך.


כדי לשלם ולהרשם להשתלמות שנבחרה מהחוברת יש ללחוץ על הקישור הבא:

להשתלמויות באמצעות האינטרנט לחצו כאן

לתשלום האגרה השנתית לחידוש רשיון מורה דרך יש ללחוץ על הקישור הבא

לחידוש אגרת מורי דרך באמצעות האינטרנט לחצו כאן

בקישור התשלום – להלן ההסבר:

יש להכניס במשבצת תעודת הזהות ובמשבצת מספר הרישיון את פרטיכם כפי שעשיתם בעבר.

במשבצת מספר ההשתלמות עליכם להכניס את מספר ההשתלמות כפי שמופיעה בחוברת ההשתלמויות

 

למשל – 32 (מס' השתלמות 32) עבור ההשתלמות שישנה בתאריך ה-13-03-2011 (יש להקיש רק את הספרות), במידה ואין מקום בהשתלמות המערכת תודיע לכם שאין מקום, ויהיה עליכם לבחור בהשתלמות אחרת.

 

מורה דרך שירשם להשתלמות ללא שביצע תשלום דרך המערכת הממוחשבת, רישומו לא ייקלט במערכת ולא ישמר לו מקום בהשתלמות.

 

לאחר הרישום ישלח אליכם אישור בדואר אלקטרוני ולכן אין צורך בשיחת טלפון להרשמה/אישור במשרד ההשתלמויות.

 

עקב אילוצי אבטחת מידע ואילוצים נוספים מערכת קורסי ההכשרה/השתלמויות למורה דרך ומערכת הרישום והתשלום הינן שני מערכות נפרדות שאינן מתואמות ב"זמן אמיתי". ולפיכך יתכן כי מערכת הקורסים תציין כי נותרו מקומות פנויים בקורס ואילו מערכת ההרשמה לא תתיר הרשמה לקורס. במקרה זה מורי הדרך מתבקשים לבחור השתלמות אחרת, כמו כן יתכן כי קורס שצוין כ"מלא" יפתח מחדש עקב ביטולים על ידי מורה דרך שנרשמו, מורי הדרך מתבקשים לעקוב ולפעול בהתאם להנחיות לעיל, אין לעובדי המשרד שיקול דעת בעניין.
מורי דרך