חפש

רכב אשכול

  /  

נהלים וטופס בקשה

​ההנחיות בטופס המצורף מפרטות את הקריטריונים והדרישות לקבלת אישור לרכישת רכב "אשכול" ואת המסמכים שיש לצרף בעת הגשת הבקשה.


ההנחיות בטופס המצורף מפרטות את הקריטריונים והדרישות לקבלת אישור לרכישת רכב "אשכול" ואת המסמכים שיש לצרף בעת הגשת הבקשה.


כמו כן מצורפים טפסי הבקשה שיש להדפיסם, למלאם ולשלחם בדואר רגיל.


הבקשות מועברות לדיון בועדה הבינמשרדית תחבורה-תיירות.

הועדה מתכנסת פעמיים בשנה ובמידת הצורך במועדים נוספים.

משך הטיפול בבקשה תלוי במידה רבה בהגשת המסמכים בשלמותם.


לפרטים נוספים יש לפנות למשרד התחבורה: 
למרכזת הוועדה לעניין רכב אשכול,  רע"ן הגב' טלי גדליהו
טל' : 02-6663161 
דוא"ל : gdaliahut@mot.gov.il 
שעות קבלה ראשון ושלישי בין השעות 9:00-13:00

נציגת משרד התיירות בוועדה היא גב' מינה גנם, הרשות המוסמכת למורי דרך. 
 

נוהל וטפסים חדשים לעניין רכב אשכול יועלו בקרוב בהתאם לצו תעריף המכס החדש המצורף (Word 329KB) 


 

 

 

 Video

 
 

 ללא כותרת

 
מורי דרך