חפש

רכב אשכול

  /  

נהלים וטופס בקשה

​ההנחיות בטופס המצורף מפרטות את הקריטריונים והדרישות לקבלת אישור לרכישת רכב "אשכול" ואת המסמכים שיש לצרף בעת הגשת הבקשה.


ההנחיות בטופס המצורף מפרטות את הקריטריונים והדרישות לקבלת אישור לרכישת רכב "אשכול" ואת המסמכים שיש לצרף בעת הגשת הבקשה.


כמו כן מצורפים טפסי הבקשה שיש להדפיסם, למלאם ולשלחם בדואר רגיל.


הבקשות מועברות לדיון בועדה הבינמשרדית תחבורה-תיירות.

הועדה מתכנסת פעמיים בשנה ובמידת הצורך במועדים נוספים.

משך הטיפול בבקשה תלוי במידה רבה בהגשת המסמכים בשלמותם.


לפרטים נוספים יש לפנות למשרד התחבורה: 
למרכזת הוועדה לעניין רכב אשכול,  רע"ן הגב' טלי גדליהו
טל' : 02-6663161 
דוא"ל : gdaliahut@mot.gov.il 
שעות קבלה ראשון ושלישי בין השעות 9:00-13:00

נציגת משרד התיירות בוועדה היא גב' מינה גנם, הרשות המוסמכת למורי דרך. 

 

צו תעריף המכס בנושא רכב אשכול (PDF 329KB) 

 

הסבר לצו תעריף המכס (Word 24KB)


חוזר מנכ"ל 9/2015 בנושא נוהל לאישור רכישת ואחזקת רכב אשכול בהטבת מס (PDF 586KB) 


 

 Video

 
 

 ללא כותרת

 
מורי דרך