חפש

תיירות פנים

​את היקף תיירות הפנים ניתן לאמוד באמצעות כמות הלינות של הישראלים ומספר המבקרים באתרים המגוונים בארץ.

היקף תיירות הפנים בישראל 


את היקף תיירות הפנים ניתן לאמוד באמצעות כמות הלינות של הישראלים ומספר המבקרים באתרים המגוונים בארץ.
  
בשנת 2013 נרשמו בבתי מלון כ-22.4 מליון לינות
9.7 מליון לינות בבתי המלון היו של תיירים מחו"ל (כ-44%  מסך הלינות).
                                          
היקף הלינות של הישראלים באמצעי האכסון השונים (מלונות, אכסניות נוער, בתי ספר שדה ואירוח כפרי) בשנת 2013, עמד על 16.7 מליון, עלייה של 3% לעומת 2012 (ממוצע של 2.3 לינות לחופשה וממוצע של 2.1 חופשות לאדם). סך הלינות באכסניות הנוער ובאירוח הכפרי עמדו על כ-4 מליון. לינות.
12.7 מליון לינות בבתי המלון היו של ישראלים, (56% מסך הלינות), עליה קלה במס' הלינות יחסית לשנת 2012.
התפוסה השנתית הממוצעת של המיטות: כ-57%.
 
ההכנסות מתיירות פנים בשנת 2013 עמדו על כ-12 מיליארד ₪. 53% מהפדיון של תיירות הפנים מקורו בפעילות תיירותית שהתקיימה באילת וים המלח. 
 
סך התפוקה מתיירות (נכנסת, יוצאת ופנים) – כ-40 מיליארד ₪.
 
לתיירות חלק חשוב גם ביצירת תעסוקה והכנסות. כ-100,000 איש מועסקים בענף התיירות (כולל מועסקים דרך חברות כח אדם). כ-34,000 איש מועסקים בענף המלונאות. שאר המועסקים הינם בענפים שונים אחרים הקשורים לתיירות: מסעדות, בתי קפה, חנויות, תחבורה ועוד.
סך המועסקים בענפי התיירות בצורה ישירה ועקיפה נאמד בכ- 200,000 איש המהווים 7.5% מכלל המועסקים במשק.
 
 
היצע של אמצעי לינה
קיימים כ- 348 בתי מלון וכ-48,600 חדרים, המהווים 77% מסך חדרי האירוח. 22% מחדרי בתי המלון- באילת,     19% מחדרי בתי המלון – בירושלים, 14% מחדרי בתי המלון- בת"א רבתי, 11% מחדרי בתי המלון- בטבריה ו-34% בשאר אזורי הארץ.
בתיירות הכפרית כ-7,100 יחידות אירוח ובהם כ-25,000 מיטות.
בישראל יש כ-26 אכסניות נוער ובהם כ-6,500 מיטות.
קיימים 13 בתי ספר שדה ברחבי הארץ בהם כ-3,500 מיטות.
בנוסף לאמור לעיל, קיימים בארץ חניוני לילה שחלקם באחריות רשות הטבע והגנים וקק"ל וחלקם באחריות גורמים ציבוריים (כמו עיריות ומועצות אזוריות) וכן בהפעלה של גורמים פרטיים פרטיים.   

באחריות רשות הטבע והגנים 70 אתרים בהם ביקרו כ-8 מליון מבקרים, מהם 5.7 מליון מבקרים היו ישראלים. אתרים בולטים בביקור של ישראלים: בניאס, קיסריה, פארק אפק, אשקלון ועין גדי.

באחריות המועצה לשימור אתרים 130 אתרים. בשנת 2013 ביקרו באתרי המועצה 231,765 איש מתוכם היו 190,285 ישראלים. האתרים הבולטים בביקורים של ישראלים: עתלית, מכון איילון, מקווה ישראל ופרדס מינקוב. 

מטרות העל של האגף לעידוד תיירות הפנים 

• הגברת תיירות הפנים בקרב האוכלוסייה המקומית בעונות שפל ובאמצע השבוע תוך מתן דגש על אזורים בהם אין תנועה מספקת של תיירות נכנסת.
• הגברת הפעילות השיווקית במטרה להגדיל את היקף הלינות של הישראלים בכל סוגי האכסון הקיימים בישראל.
• פירוט הפעילות השיווקית לקידום תיירות הפנים חשיפת המוצר התיירותי על כל מרכיביו (אטרקציות, סוגי אכסון, מסלולי סיור, חידושים וכו') באמצעות פרסום באמצעי המדיה הישראלית וחיזוק המותג "חופשה בישראל".
• פרסום משותף עם נציגי מרחבי התיירות השונים ברחבי הארץ בדגש על פרסום מרחבי (ללא גבולות מוניציפאליים).
• פעולות שיווק ופרסום משותפים עם עמותות התיירות האזוריות וארגוני תיירות כגון: התאחדות המלונות, התאחדות סוכני הנסיעות, רשות הטבע והגנים וכו'.
• פרסום ממוקד למגזרים ייחודיים באוכלוסייה בארץ כגון: מגזר החרדי והדתי, עולי מדינות חבר העמים, אנשים בעלי צרכים מיוחדים, גמלאים וכו'.
• השתתפות בירידי תיירות.
• ארגון וביצוע סיורים חשיפה ברחבי הארץ ל: כתבי תיירות, סוכני נסיעות, רכזי גמלאים, וועדי עובדים ועוד, במטרה לחשוף את המוצר התיירותי על כל גווניו.
• הפקת מוספים למגזרי השיווק הייחודיים כמו: מדריך תיירות דתית, מוסף "תיירות נגישה" לאנשים עם מוגבלויות ועוד.
• קיום סדנאות, ימי עיון וכנסים לנציגי הענף ולגורמים שונים.
• שיתוף פעולה עם הטלוויזיה ותחנות רדיו להפקת תוכניות / פינות בעלות תוכן שיווקי תיירותי.
• פרסום עדכני של אירועים, מידע אודות האזורים השונים וכו' באתר האינטרנט של משרד התיירות.
• הזמנת מחקרים אודות מגזרי שוק מיוחדים להכרת צרכים  ולשיווק אופטימלי לקהלים אלה.
• עדכון רשימות אנשי קשר מרכזיים בענף התיירות. רשימות של מחליטנים :
1. סוכני נסיעות, רכזי מתנ"סים, רכזי ארץ סביבה ומורשת,
    רכזי גמלאים ועוד.
2. רשימת נציגי מרחבי (עמותות) התיירות בארץ.
3. רשימת מרכזי מידע של משרד התיירות ועמותות התיירות האזוריות ברחבי הארץ.
 
 
כתובתנו:
משרד התיירות
האגף לעידוד תיירות פנים
רחוב בנק ישראל 5, ירושלים 91009
טל: 02-6664230
פקס: 02-6664408
 
 

Video

 
 

ללא כותרת

 
שיווק