חפש

רישום בית עסק מאושר לתייר הכלול בהסדר להחזר מע"מ

​עסק מאושר לתייר לפי תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), התשע"ב-2011

לצורך קבלת אישור לבית עסק מאושר לתייר, יש לשלם אגרת בקשה חדשה בסך 150₪ . רשת תשלם עבור כל סניף סך של 150 ₪.
לאחר התשלום יש למלא בקשה ולאחר סיום התהליך יש לשלוח את הבקשה למערכת משרדנו. תהליך התשלום והרישום נעשה ON LINE.

תקנות בית עסק מאושר לתייר, תקנות שרותי תיירות (בית עסק מאושר לתייר) - התשע"ב 2011

תקנות אלו נכנסו לתוקף ביום 12/3/12 והן מסדירות את אופן קבלת אישור "בית עסק מאושר לתייר", אשר מכוחן ניתן להיכלל בהסדר החזר מע"מ באמצעות תשלום אגרה בשיתוף רשות המיסים.


לתקנות החדשות להסדר החזר מע"מ לתייר, תקנות שרותי תיירות (בית עסק מאושר לתייר)- התשע"ב 2011 לחצו כאן (PDF 383kb)

 

להלן אמות המידה לקבלת אישור לבית עסק:
בית העסק נמצא במקום נגיש לקהל;
לבית העסק חלון ראוה מסודר;
לבית העסק שילוט חיצוני הכולל את שם בית העסק באנגלית;
הצגת שילוט חיצוני בדבר ימי פעילות בית העסק;
הצגת מחירים בשקלים חדשים לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981;
שירות ויחס אדיב ללקוחות;
חנות נקיה ומסודרת.

 

קול קורא - לבתי עסק לממכר תכשיטים וגלריות (PDF 223kb)


להלן רשימת סוגי בתי עסק אשר עיקר עיסוקו של בית העסק הוא באחד מהסוגים המפורטים ברשימה זו:
יודאיקה
אופטיקה
אלקטרוניקה
בולים
בתי טבע
בתי מרקחת ופארמים
אופנה (הלבשה, הנעלה וכו')
כלי בית
כובעים ופאות
מתנות, מזכרות
ספרים
כלי כתיבה
ספורט (הנעלה, בגדי ספורט וכו')
מחשבים (ניידים, טאבלט וכו') פרט למחשב נייח
צילום
קוסמטיקה
יקבים וחנויות יין
כלי בית ומכשירי חשמל.

לצורך רישום וקבלת אישור לבית עסק מאושר לתייר והכלול בהסדר להחזר מע"מ יש לשלם אגרת בקשה חדשה.
 
 

הוראות ונהלים להסדר להחזר מע"מ לתיירים :
החזר מע"מ לתייר ניתן למבקר שאינו אזרח ישראל בעל דרכון זר בלבד, כאשר המכירה מתבצעת בכל אמצעי התשלום (מזומן, כרטיסי אשראי בינלאומיים) ובכל סוגי המטבעות.

"תייר" – כהגדרתו בחוק:
1. מי ששוהה בישראל עפ"י אשרה ורשיון לישיבת מעבר או ביקור.
2. מבקר המקבל אשרת כניסה מסוג B2, B3, B4 יהיה זכאי להחזר מע"מ לתייר.
3. תייר שאינו מעוניין להחתים את דרכונו בכניסה לארץ מטעמי בטחון, המע"מ יוחזר לו
    רק לאחר הצגת ספח אישור הכניסה לארץ שהונפק על ידי בקורת הגבולות ("טופס 17") או ע"י חתימה על טופס הצהרה אצל ספק השירות.
 
 
המכירה לתייר תתבצע בכל אמצעי התשלום – מזומן, כרטיסי אשראי בינלאומיים ובכל סוגי המטבעות.
 
בעל העסק/ מתחייב לבדוק את דרכונו של התייר בעת רכישת המוצרים ולוודא שאכן התייר עונה על הקריטריונים – כאמור בסעיף 1, אינו בעל אזרחות ישראלית והוא בעל דרכון זר בלבד המבצע רכישת מוצרים בישראל.

בעל העסק / המנהל מתחייב להביא לידיעת התייר המבקר בחנותו, אודות קיומו של ההסדר המיוחד להחזר מע"מ (להלן – "ההסדר").

ההסדר לא חל לגבי רכישות של מוצרי טבק,מזון ומשקאות, למעט ביקבים וחנויות יין. כמו-כן ההסדר אינו חל לגבי רכישות בכמות מסחרית כמפורט להלן:
1. רכישה המזכה בהחזר מע"מ הינה רק רכישה לשימוש פרטי של כמויות שאינן בגדר
    כמויות מסחריות.
2. רכישה של עד 10 פריטים זהים, כאשר מחירו של פריט אינו עולה על 4,000 ₪ כולל
    מע"מ, תיחשב כרכישה לשימוש פרטי.
    לגבי פריטים שמחירם עולה 4,000 ₪ כולל מע"מ לפריט - רכישה של עד 5 פריטים,
    תיחשב כרכישה לשימוש פרטי.
3. ההגבלות הנ"ל לא יחולו על פרטי לבוש והנעלה.
4. פריטים שהם בבחינת מזכרות כגון: מחזיקי מפתחות, מפות, גלויות וכו', ניתן יהיה
    לרכוש עד 50 פריטים זהים בערך כולל של 6,500 ₪ כולל מע"מ.
 
מינימום סכום קניה לקבלת החזר מע"מ הוא 400 ₪ כולל מע"מ, ברכישה באותו מועד בבית עסק אחד.
 
כנגד הרכישה יוציא בית העסק חשבונית "ייעודית" מקורית להחזר מע"מ לתייר, שתינתן בנוסף לחשבונית המס הרגילה המקורית. את החשבוניות ניתן להזמין בחברת MILGAM ,אשר מפעילה את ההסדר הנ"ל (להלן "הזכיין"). רח' מוטה גור 7 פארק אולימפיה פתח תקוה טל: 03-7280116/9 .
 
מתן הרשאה למכירה לתיירים מותנית באישור לבית העסק עפ"י הכתובת שמתבצעת בה המכירה. אין אישור גורף לרשת ארצית.

ברשת חנויות האישור יינתן לכל חנות בנפרד. אין אישור גורף לרשת ארצית. אין להעביר חשבונית ייעודית מחנות לחנות או ממשרד ראשי של הרשת לחנות. במקרה של העברת חשבוניות שלא כדין, אישור החזר המע"מ לחנויות הרשת יוסר לאלתר, ורשות המיסים תהיה רשאית לקנוס את הרשת.
 

בעל העסק יגבה את מלוא סכום המע"מ מהתייר ויעבירו לשלטונות המס כמקובל במכירות לישראלים.
 
יש לארוז את המוצר הנרכש בשקית של בית העסק בצירוף החשבונית הייעודית המקורית וחשבונית המס המקורית עליה ירשם שם התייר וחותמת החנות. יש להסביר לתייר כי השקית חייבת להישאר סגורה ואטומה במשך כל תקופת שהותו בישראל.
 
התייר יציג את הטובין בצרוף חשבונית הייעודית המקורית וחשבונית המס המקורית בנקודת היציאה מהארץ, בעמדת חברת "מילגם".
 
א. בנמלי התעופה בן גוריון, אילת,עובדה – בפני נציג הזכיין בעמדה הממוקמת באולם 
   היוצאים.

ב. במעברי הגבול היבשתים – גשר אלנבי,גשר חוסיין, ערבה,טאבה, רפיח – החזר המע"מ
    יבוצעו ע"י הזכיין באותה שיטה המבוצעת בנמל התעופה בן גוריון.
 
ג. במעברים הימיים – חיפה, אשדוד, אילת - התייר יציג את הטובין בצרוף חשבונית הייעודית
   המקורית וחשבונית המכס המקורית, בפני נציג הזכיין, והחזר המע"מ יישלח לביתו, לפי 
   הכתובת המופיעה בחשבונית הייעודית.
 
ד. במרינות – החזר המע"מ יינתן עפ"י הודעה מראש של בעל החנות לנציג הזכיין בדבר
    מועד עזיבת התייר את הארץ.
 
החזר מע"מ בסכום העולה על 400 ₪ כולל מע"מ, החשבונית תאושר לתשלום ע"י אחראי המשמרת של הזכיין. לחשבונית יצורפו צילום דרכון של התייר וצילום חשבונית המס של העסק.
 
החזר מע"מ בסכום העולה על 20,000 ₪ כולל מע"מ, ההחזר לא ישולם לתייר בעת יציאתו מהארץ אלא בהעברה בנקאית לחשבון התייר בארץ מוצאו לאחר אישור רשות המיסים.
 
 
לתשומת ליבכם החזר מע"מ יינתן אך ורק בעת הצגת הטובין, בצרוף חשבונית הייעודית המקורית וחשבונית המס המקורית!!!
 
כל חריגה מהוראות הנוהל תקנה למשרד התיירות ולרשות המיסים את הזכות לקבל פיצוי מבית העסק בגובה המע"מ שהוחזר לתייר.
 
יש להקפיד ולהבהיר זאת לכל תייר הקונה בחנותכם!!!
 
הזמנת טובין של תייר באמצעות אינטרנט או הזמנה טלפונית בטרם הגעתו לארץ:
 
חוק מע"מ פרק ו' – מועד החיוב במס, סעיף 22 להלן:
 
נמכר טובין ,חל החיוב במס עם מסירתם לקונה: נמסרו הטובין חלקים חלקים - חל החיוב על חלק שנמכר. לענין זה "מסירה" כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר, התשכ"ח-1968:
 

הזמנת טובין בעת שהותו של התייר בארץ
אין להנפיק חשבונית מס בעת הזמנת טובין. יש לתת קבלה על חשבון. הנפקת חשבונית ייעודית וחשבונית מס תתבצע ביום התשלום האחרון וקבלת הטובין טרם יציאת התייר מהארץ.
 
בדבר בירור ופרטים נוספים יש לפנות לגב' יעל מזרחי, בטלפון 02-6664351  או בכתובת דוא"ל : yaelm@tourism.gov.il
 
   
תפעול ותקינה